Digikokeen arvioiminen

  • Päivitetty

Yleistä digikokeen arvioimisesta

digikoe_arviointi_painike.png

Siirtyminen arviointiin

 

Opettajalla on pääsy kokeen arviointinäkymään heti kokeen käynnistyttyä. Koevastauksia voi arvioida sitä mukaa kuin opiskelijat palauttavat kokeitaan.

 

digikoe_arviointi_Opiskelijat.png

Kokeen arviointinäkymässä on kaksi välilehteä: Opiskelijat ja Tehtävät.

Opiskelijat-välilehdellä on mahdollista selata ja arvioida yhden opiskelijan kaikki tehtävät. Arviointiin voi siirtyä joko klikkaamalla yksittäisen tehtävän pistemäärää ilmentävää numeroa (jollloin voi selata opiskelijan kaikkia tehtäviä; esimerkissämme 7 tehtävää) tai painikkeesta Arvioi (jolloin mukaan valikoituvat vain pisteytystä odottavat tehtävät; esimerkissämme 4 tehtävää).  
digikoe_arviointi_opiskelijabundle.png
Tehtävästä toiseen voi siirtyä nuolipainikkeilla tai alasvetovalikosta.

 

digikoe_arviointi_Tehtavat.png
Tehtävät-välilehdellä taas voi arvioida kätevästi yhden tehtävän kerrallaan jokaiselta opiskelijalta. Arviointiin siirrytään painikkeesta Arvioi (esimerkissämme kokeeseen osallistui neljä opiskelijaa). digikoe_arviointi_tehtavabundle.png
Opiskelijasta seuraavaan voi siirtyä nuolipainikkeilla tai alasvetovalikosta.


 

Kirjoitustehtävän kommentointityökalu

Kirjoitustehtävistä opettaja voi antaa yksityiskohtaista palautetta tähän erityisesti suunnitellulla kommentointityökalulla.  

Opiskelijan vastauksesta maalataan tekstipätkä, jota halutaan kommentoida ja kirjoitetaan kommentti. Kommentit näkyvät vastauksessa juoksevana numerointina ja lisäksi koosteena vastauksen viereisessä palstassa. Molemmissa palstoissa - koevastauksessa ja kommenteissa - on oma vierityspalkki, mikä helpottaa kommentointityökalun käyttöä.

Usein käyttämiään palautteita opettaja voi tallentaa ja käyttää helposti uusien kommenttien lähteenä.

Lue kommentointityökalusta lisää täältä.

 

 

Opiskelijan arvioimatta jättäminen

Yksittäisen opiskelijan koetuloksen voi tarvittaessa (esim. väärään kokeeseen ilmoittautuneet ja "mikkihiiret") jättää huomioimatta arvioinnissa. Opiskelija ohitetaan klikkaamalla opiskelijan nimeä arviointinäkymässä ja ruksimalla avautuvasta dialogista ko. kohta. 

digikoe_ohita_opiskelija.png

 

Näin lähetät koetulokset opiskelijoille

Koetulokset lähetetään opiskelijoille painikkeella Tulosten julkaisu. Huom. jos yhdelläkin opiskelijalla on arviointia odottavia tehtäviä, koetulosten julkaiseminen on estetty. Yksittäisen opiskelijan koe on tarvittaessa mahdollista jättää arvioimatta (ks. ohje yllä).
 
digikoe_tulosten_julkaiseminen_1.png
Avautuvasta dialogista voi vielä piilottaa tehtävien oikeat vastaukset opiskelijoilta digikokeen tulosnäkymästä. Koetehtävät voi yhdellä valinnalla piilottaa kaikista koetehtävistä tai tehtävät voi merkitä piilotetuksi tehtävä kerrallaan.

Piilotetusta tehtävästä opiskelija näkee tulosnäkymässään tehtävän nimen, tehtävästä saadut kokonaispisteet ja opettajan tehtävästä mahdollisesti antaman yleispalautteen, mutta ei pääse katsomaan itse tehtäväsisältöä.
 
digikoe_tulosten_julkaiseminen_2.png
Jos tehtävää ei ole piilotettu, opiskelija näkee tehtävän kokonaisuudessaan: omat vastauksensa ja oikeat vastaukset (tai mallivastauksen) sekä kirjoitustehtävästä lisäksi opettajan tekstikommentit.


Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua