Arviointi ja analytiikka yläkoulun digitehtävissä (Lumous, Memo Yhteiskuntaoppi, Satakieli, Syke, Säde)

 • Päivitetty

Sarjat, joita tämä ohje koskee

Tämä ohje koskee seuraavien yläkoulun sarjojen Digitehtäviä:

 • Lumous
 • Memo Yhteiskuntaoppi
 • Satakieli
 • Syke
 • Säde
Huomaa, että osaa digitehtävämateriaaleista (mm. Nyckel-sarjaa) voi käyttää kirjautumatta eli siirtymällä tuotteeseen suoraan linkillä. Käyttäjää ei tällöin pystytä yksilöimään, eli tehtäviä voi tehdä digitaalisesti, mutta niistä ei tallennu vastausdataa. Tällöin analytiikkanäkymääkään ei ole. 

Yläkoulun digitehtävien analytiikka

Digitehtävien analytiikan kautta voit tarkastella luomiesi opetusryhmien edistymistä ja onnistumista tehtävissä. Halutessasi voit tarkastella yksittäisen oppilaan vastausta ja antaa henkilökohtaista palautetta siitä; oppilas lukee saamansa palautteen omassa analytiikkanäkymässään.

Siirry Omat tuotteet -näkymästä oppimateriaaliin, jonka suoritustietoja haluat tarkastella. Tehtäväanalytiikkaan pääset sisällysluettelon kohdasta Analytiikka.

 

Ryhmävalintanäkymä

Ryhmävalintanäkymässä valitaan tarkasteltava ryhmä. Opettajan digikirjassa näkymään listautuvat opettajan itse perustamat ryhmät.

analytiikka-1.png

Tässä mallikuvassa on näkyvissä esimerkkiryhmiä. Voit klikata kuvan isommaksi.  

 

Sisällön suodattaminen

analytiikka-2.png

Analytiikkanäkymän sisältöä pystyy suodattamaan erilaisten asiasanojen tai sisällön mukaisesti. Suodattamisen tarkoituksena on tarjota opettajalle ja opiskelijalle mielekästä oppimisen dataa.
Yhteenvetonäkymä ja tehtäväkohtaisen edistymisen näkymä muuttuvat suodattamisen myötä.

 

Opettaja voi halutessaan suodattaa esiin

 • tietyn opiskelijan/opiskelijoiden suoritukset
 • tietyn oppimateriaalin sisällön
 • valitun asiasanan tai vaikeusasteen mukaisen sisällön.


Yhteenvetonäkymä

analytiikka-3.png

Yhteenvetonäkymä esimerkkidatalla. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

 1. "Edistymisen keskiarvo" näyttää kuinka suuri osa oppilaista on suorittanut valitun sisällön
 2. "Pisteiden keskiarvo" näyttää oppilaiden keskiarvon valitun sisällön maksimipistemäärästä
 3. "Aktiivisuus" näkymästä pääset yksityiskohtaisemmin tarkastelemaan oppilaiden aktiivisuutta valitussa sisällössä
 4. Löydät myös taulukon, josta näet oppilaittain kuinka pitkälle he ovat edistyneet kunkin tehtävän kohdalla. Tässä taulukossa näkyvät opiskelijoiden tehtäväkohtaiset suoritukset. Opiskelijat on lueteltu sarakkeilla, tehtävät riveillä.
  • Taulukosta näkee, onko opiskelija tehnyt tehtävän, ja onko se arvioitu tai onko opettaja antanut siitä pisteitä.
  • Tehtävälistauksen yksittäiset tehtävät toimivat myös linkkeinä kyseiseen kohtaan digikirjassa, joten opettaja voi siirtyä analytiikkanäkymästä suoraan tietylle tehtäväsivulle ja arvioida opiskelijan tekemän tehtävän. Opiskelijat ja tehtävät toimivat vastaavina linkkeinä, jolloin opettaja voi tarkastella tietyn tehtävän kaikkien opiskelijoiden suorituksia, tai jonkin opiskelijan kaikkien tehtävien vastauksia.
  • Taulukossa näkyviä tehtäviä voi suodattaa esimerkiksi tehtävien pisteytyksen, tehtävätasojen ja asiasanojen mukaan.

Tehtävien suorittamisen symbolit

analytiikka-4.png

 

Tehtävien arviointi

Voit arvioida opiskelijoiden tehtäviä arviointinäkymän avulla.

analytiikka-5.png

Arviointinäkymä esimerkkioppilailla. Voit klikata kuvan suuremmaksi.


Yksittäistä opiskelijan tekemää tehtävää voi tarkastella klikkaamalla taulukon solua halutun tehtävän ja opiskelijan kohdalta. Avautuvassa näkymässä tehtävästä voi antaa palautetta tai pisteitä. Opiskelija näkee opettajan antamat palautteet omassa analytiikassaan.


Kaikkia yksittäisen opiskelijan tekemiä tehtäviä voi selata klikkaamalla "Oppilaat"-välilehteä ja valitsemalla oppilas listasta.


Kaikkien opiskelijoiden suorituksia tietystä tehtävästä voi selata klikkaamalla "Tehtävät"-välilehtä ja klikkaamalla kyseisen tehtävän silmä-ikonia.

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

1/2 koki tästä olevan apua